OM GRILLKÖKET

Grillköket vänder sig i första hand till fristående gatukök som efterfrågar ett snyggt, fungerande profilmaterial och säljstöd samt bra priser på välkända varumärken/leverantörer. Kravet som ställs på gatuköket är 100% följsamhet i inköpen, det vill säga att man som Grillkök endast köper varor enligt upphandlad anbudslista från Nordic Fast Foods samarbetspartner/grossist Martin&Servera.

Som ägare av ett Grillkök kan du kostnadsfritt beställa affischer på ett flertal portioner i olika format. Dessutom kan du till självkostnadspris beställa profilerade arbetskläder samt köksutrustning. I de fall ägaren önskar en mer omfattande skyltprofilering med Grillköket, tex en tak/frontskylt, så regleras det med en längre avtalsperiod. För närmare information kontakta Robert Dahlström, mobil 070-8801781.

Avtalskonceptet Grillköket ägs av Nordic Fast Food sedan 2002 och i dagsläget finns dryga 100 Grillkök runt om i Sverige.

 

 

Nordic Fast Food AB, Sundbybergs Torg 1 H-J, 172 22 Sundbyberg